Begbyåsen - tømrerarbeid

Begbyåsen - tømrerarbeid

Vi er nå i gang med å bygge to boligblokker for OBOS/Skanska på Bebgyåsen

Vi startet i september på bygging av Begbyåsen; to boliblokker for OBOS/Skanska. Vi skal her utføre alt av innvendig og utvendig tømrerarbeid. Kontraktssum ca 12,7MNOK + mva.

Arbeidet skal ferdigstilles i mai 2019.

19.09.2018 15.25