Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn

Vi i Wener er stolte av å ha blitt Miljøfyrtårn!

Dette innebærer at virksomhetens miljøstandard og rutiner er funnet å være i overensstemmelse med krav til:

Byggmester (Hovedkrav)                                                  Byggmester som underentreprenør Byggmester som hovedentreprenør

Wener AS kan med dette dokumentere at strenge krav innen temaene arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk er tilfredsstilt.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.
Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen.  Virksomhetene oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø. Det leveres årlige miljørapporter og hvert tredje år blir virksomheten resertifisert.

Vil du vite mer om Miljøfyrtårn-ordningen? Les mer på nettsiden til stiftelsen om Miljøfyrtårn-sertifisering http://www.miljofyrtarn.no/

11.12.2015 14.21