Reduser lydgjennomgang

Reduser lydgjennomgang

Ved å montere vegger opp til himling får man en fleksibel løsning med tanke på senere endringer. Da er det viktig å tette over himlingen for å redusere lydgjennomgang.

I våre egne lokaler monterer vi himlingen først, og veggene opp til himlingen. Over himlingen opp til etasjeskilleren tetter vi med Rockfon Soundstop og aluminiumstape.

Dette kan også gjøres i etterkant dersom man plages med lydgjennomgang fra naborommene.

En rask, enkel og ikke minst varig løsning.

Produkt: Rockfon Soundstop og Alutape

27.07.2012 10.48