Sentral Godkjenning

Sentral Godkjenning

Wener AS innehar nå tiltaksklasse 2 på utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Vi har nå fått økt vår tiltaksklasse på utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner.

Vår nye tiltaksklasse er 2. Dette betyr at vi er forhåndsgodkjent og kvalifisert til å utføre arbeid på boligblokker skoler, publikumsbygg, arbeidsbygg og driftsbygninger over 1000 m2:

 • Boliger med flere enn 3 etasjer • Andre bygninger med 3 og 4 etasjer.• Endring av bærekonstruksjon i eksisterende bygninger.

Se vårt sertifikat her: https://sgregister.dibk.no/enterprises/998415527/approval_certificate

14.09.2018 12.08